Đến đền Minh Trị một lần, hãy nhớ quay lại…

Đền Minh Trị (Meiji Shrine, Meiji Jingu) nằm ở Shibuya, Tokyo, là ngôi đền Shinto biểu tượng tinh thần của Minh Hoàng và Hoàng hậu Shoken. Đền Minh Trị không có lăng mộ Vua và Hoàng hậu (nằm ở miền Nam Kyoto), là một trong những ngôi đền lâu đời và linh thiêng của Tokyo …