Phố cổ Sultan Ahmet và những điều huyền diệu của Istanbul

Basilica of the Hagia Sophia - điều không thể là có thể Hagia Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Trí tuệ Thánh thiêng”, là một Vương cung thánh đường Chính Thống giáo được xây dựng dưới thời Hoàng đế Justinian tại Constantinople từ năm 532 đến năm 537, là một hình ảnh mẫu …