Đi lạc vào xứ cổ tích FengHuang, Phượng Hoàng Cổ Trấn

Trung Quốc, đã có lần đưa ra lời thề không bao giờ quay lại TQ kể từ tháng 8/2008 trong 1 chuyến đi Mỹ, transit ở TQ, chỉ vì muốn thử chặng bay từ Shanghai đến Atlanta lúc Delta mới khai trương. Nhưng, trong bucket list có 2 điểm ở TQ luôn mong muốn được …