Carmel-by-the-Sea

Tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi thứ 21 đến Mỹ, lần này tôi sẽ đến Seattle, thành phố lớn thuộc vùng Tây Bắc, giáp với Vancouver của Canada. Bạn bè tôi nhiều người thắc mắc tại sao sau gần 10 năm đi Mỹ với 20 chuyến đi, hơn 20 thành phố, tôi vẫn …