Lời mở đầu

  Năm 2003, khi vừa tốt nghiệp và có công việc đầu tiên, lãnh những tháng lương đầu tiên, tôi đưa ba mẹ đi du lịch Singapore, đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên, và tôi chưa bao giờ hình dung, cuộc đời tôi sau này lại gắn liền với những chuyến đi. Khi …